Referenties

vzw Belgian Society for Private Clinics
De vzw Belgian Society for Private Clinics werd in het leven geroepen om patiënten te informeren over hun recht op veiligheid. Naar privéklinieken toe willen wij een ondersteunende en informerende spilfiguur zijn. We beogen een cultuur waarin patiëntveiligheid centraal staat door continue bijscholing en optimalisatie en dit ook vol te houden.

Bron: www.bspc.be/nl

 

 

HEX Hygiëne & Expertise
Mediclinic heeft het keuringstraject van de organisatie HEX Hygiëne & Expertise doorlopen. In het kader van de erkenning als extramuraal centrum voor oogchirurgie legt de beroepsgroep een audit op die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke keuringsinstantie. Op alle punten bleek Mediclinic aan de noodzakelijke criteria van de uitgevoerde testen te voldoen. Deze certificering controleert onder andere:
  • Deeltjes telling in operatiekamer
  • Noodzakelijke luchtsnelheid in operatiekamer
  • Afwezigheid van ziekenhuis bacteriën in operatiekwartier
  • Aanwezigheid van vluchtplannen en protocollen voor noodsituaties
  • Dossiervoering en standaardisatie van processen
  • Brandveiligheid
  • Hygiëne betreffende schoonmaak 
  • Strikt schema voor onderhoud van apparatuur

Bron: www.hygiene-expertise.com

   
         Carl Zeiss
Wij gaan vandaag dankzij jarenlange ervaring succesvol om met de meest geavanceerde technieken. We wisselen actief ervaringen uit met Carl Zeiss, de firma die reeds lange tijd de meest kwalitatieve meet- en laserapparatuur ontwikkelt. Deze samenwerking resulteerde in het feit dat Mediclinic ondertussen een Referentiecentrum is voor Carl Zeiss. We organiseren samen opleidingen en doen onderzoek naar nieuwe behandelingen. Deze kennisuitwisseling staat centraal bij ons. We geloven dat we onze praktijk op een nog hoger niveau kunnen krijgen als we onszelf voortdurend bijscholen én onze kennis delen met andere oogartsen.

Carl Zeiss heeft wereldwijd slechts een beperkt aantal referentie centra.
Voor Mediclinic is deze samenwerking een uitgelezen kans om de meest geavanceerde chirurgie te kunnen uitvoeren. 

Bron: www.zeiss.com

   

Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische,
Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS)

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) is de meest representatieve organisatie voor de plastische – reconstructieve en esthetische – chirurgie in ons land. Haar belangrijkste doel is permanent te waken over de ontwikkeling van de plastische chirurgie in België. De vereniging zet zich ook in voor educatie en het verspreiden van kennis, zowel bij de artsen als bij het grote publiek. 

Bron: www.rbsps.org

   
De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie,
Handchirurgie, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie 

Opgerichticht in 1950, de wetenschappelijke vereniging van de plastisch chirurgen in Nederland. Dr De Maerteleire is ook lid van de Nederlandse vereniging voor plastische chirurgie

Bron: http://www.nvpc.nl/

   
       De Beroepsvereniging voor de Belgische Dermatologie en Venerologie
De bekendheid van de specialiteit dermato-venerologie is het doel van de vereniging dat de beroepsbelangen van haar leden te verdedigen en zich in te spannen voor de verbetering van de morele en materiële voorwaarden van de beroepsoefening en van het moreel en materieel welbehagen van haar leden. Zij heeft ook tot doel de communicatie tussen de dermatologen onderling en de communicatie met derden te verbeteren. Dr Demunter is lid van de beroepsvereniging Dermatologie.

Bron: www.dermanet.be